chụp ảnh món ăn

Chụp lẻ

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 10 sản phẩm
 • Mỗi món trả 2-3 ảnh với 2-3 góc chụp khác nhau
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp,
  ekip chụp
3.000.000Đ

Standard

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào ấn phẩm design

Chụp gói dưới 20 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
5.000.000Đ

Thêm 1 món: 200,000đ/món

Tách nền PNG thêm: 50,000đ/món

Yêu cầu thêm Food Stylist: 3,000,000đ

Premium

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích marketing

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 8 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
 • Nhà hàng lựa chọn concept phù
  hợp, có sẵn do bên studio hỗ trợ
8.500.000Đ

Thêm 1 món: 300,000đ/món

VIP

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích
marketing

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Quy trình làm việc:

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

 • Trao đổi với khách về nội dung,
  nghiên cứu về nhãn hàng
 • Làm concept chi tiết, xây dựng ý tưởng riêng cho nhãn hàng, sản phẩm
 • Chế tạo lên prop riêng cho concept
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Thực hiện buổi chụp Macbook
  check file ảnh tại hiện trường
 • Trả 12 ảnh đã chỉnh sửa
12.000.000Đ

Với những dự án quy mô lớn Studio sẽ trao đổi trực tiếp và gửi báo giá chi tiết cho khách
hàng

Chụp lẻ

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 10 sản phẩm
 • Mỗi món trả 2-3 ảnh với 2-3 góc chụp khác nhau
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp,
  ekip chụp
3.000.000Đ

Standard

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào ấn phẩm design

Chụp gói dưới 20 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
5.000.000Đ

Thêm 1 món: 200,000đ/món

Tách nền PNG thêm: 50,000đ/món

Yêu cầu thêm Food Stylist: 3,000,000đ

Premium

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích marketing

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 8 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
 • Nhà hàng lựa chọn concept phù
  hợp, có sẵn do bên studio hỗ trợ
8.500.000Đ

Thêm 1 món: 300,000đ/món

VIP

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích
marketing

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Quy trình làm việc:

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

 • Trao đổi với khách về nội dung,
  nghiên cứu về nhãn hàng
 • Làm concept chi tiết, xây dựng ý tưởng riêng cho nhãn hàng, sản phẩm
 • Chế tạo lên prop riêng cho concept
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Thực hiện buổi chụp Macbook
  check file ảnh tại hiện trường
 • Trả 12 ảnh đã chỉnh sửa
12.000.000Đ

Với những dự án quy mô lớn Studio sẽ trao đổi trực tiếp và gửi báo giá chi tiết cho khách
hàng

chụp ảnh đồ uống

Chụp lẻ

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 10 sản phẩm
 • Mỗi món trả 2-3 ảnh với 2-3 góc chụp khác nhau
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp,
  ekip chụp
3.000.000Đ

Standard

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào ấn phẩm design

Chụp gói dưới 20 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
5.000.000Đ

Thêm 1 món: 200,000đ/món

Tách nền PNG thêm: 50,000đ/món

Yêu cầu thêm Food Stylist: 3,000,000đ

Premium

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích marketing

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 8 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
 • Nhà hàng lựa chọn concept phù
  hợp, có sẵn do bên studio hỗ trợ
8.500.000Đ

Thêm 1 món: 300,000đ/món

VIP

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích
marketing

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Quy trình làm việc:

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

 • Trao đổi với khách về nội dung,
  nghiên cứu về nhãn hàng
 • Làm concept chi tiết, xây dựng ý tưởng riêng cho nhãn hàng, sản phẩm
 • Chế tạo lên prop riêng cho concept
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Thực hiện buổi chụp Macbook
  check file ảnh tại hiện trường
 • Trả 12 ảnh đã chỉnh sửa
12.000.000Đ

Với những dự án quy mô lớn Studio sẽ trao đổi trực tiếp và gửi báo giá chi tiết cho khách
hàng

Chụp lẻ

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 10 sản phẩm
 • Mỗi món trả 2-3 ảnh với 2-3 góc chụp khác nhau
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp,
  ekip chụp
3.000.000Đ

Standard

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào ấn phẩm design

Chụp gói dưới 20 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
5.000.000Đ

Thêm 1 món: 200,000đ/món

Tách nền PNG thêm: 50,000đ/món

Yêu cầu thêm Food Stylist: 3,000,000đ

Premium

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích marketing

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 8 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
 • Nhà hàng lựa chọn concept phù
  hợp, có sẵn do bên studio hỗ trợ
8.500.000Đ

Thêm 1 món: 300,000đ/món

VIP

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích
marketing

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Quy trình làm việc:

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

 • Trao đổi với khách về nội dung,
  nghiên cứu về nhãn hàng
 • Làm concept chi tiết, xây dựng ý tưởng riêng cho nhãn hàng, sản phẩm
 • Chế tạo lên prop riêng cho concept
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Thực hiện buổi chụp Macbook
  check file ảnh tại hiện trường
 • Trả 12 ảnh đã chỉnh sửa
12.000.000Đ

Với những dự án quy mô lớn Studio sẽ trao đổi trực tiếp và gửi báo giá chi tiết cho khách
hàng

chụp ảnh mỹ phẩm

Standard

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào ấn phẩm design

Chụp gói dưới 20 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
5.000.000Đ

Thêm 1 món: 200,000đ/món

Tách nền PNG thêm: 50,000đ/món

Yêu cầu thêm Food Stylist: 3,000,000đ

Premium

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích marketing

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 8 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
 • Nhà hàng lựa chọn concept phù
  hợp, có sẵn do bên studio hỗ trợ
8.500.000Đ

Thêm 1 món: 300,000đ/món

VIP

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích marketing

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Quy trình làm việc:

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

 • Trao đổi với khách về nội dung,
  nghiên cứu về nhãn hàng
 • Làm concept chi tiết, xây dựng ý tưởng riêng cho nhãn hàng, sản phẩm
 • Chế tạo lên prop riêng cho concept
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Thực hiện buổi chụp Macbook
  check file ảnh tại hiện trường
 • Trả 12 ảnh đã chỉnh sửa
10.000.000Đ

Với những dự án quy mô lớn Studio sẽ trao đổi trực tiếp và gửi báo giá chi tiết cho khách
hàng

Standard

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào ấn phẩm design

Chụp gói dưới 20 sản phẩm

(Chụp trên nền trắng)

Thời gian làm việc tối đa: 4 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
5.000.000Đ

Thêm 1 món: 200,000đ/món

Tách nền PNG thêm: 50,000đ/món

Yêu cầu thêm Food Stylist: 3,000,000đ

Premium

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích marketing

Chụp gói dưới 10 sản phẩm

(Chụp với concept)

Thời gian làm việc tối đa: 8 tiếng
 • Chụp dưới 20 sản phẩm
 • Trả 40 ảnh đã chỉnh sửa
 • Trả file ảnh gốc của ảnh đã lựa chọn
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Gói chụp bao gồm thiết bị
  ánh sáng và thiết bị hỗ trợ chụp
 • Nhà hàng lựa chọn concept phù
  hợp, có sẵn do bên studio hỗ trợ
8.500.000Đ

Thêm 1 món: 300,000đ/món

VIP

Phù hợp cho nhà hàng sử dụng
vào nhiều ấn phẩm và mục đích marketing

Thời gian thực hiện: 1 ngày

Quy trình làm việc:

(Chụp trên nền trắng hoặc chụp với concept)

 • Trao đổi với khách về nội dung,
  nghiên cứu về nhãn hàng
 • Làm concept chi tiết, xây dựng ý tưởng riêng cho nhãn hàng, sản phẩm
 • Chế tạo lên prop riêng cho concept
 • Ekip: 1 photo, 1 trợ lý, 1 stylist
 • Thực hiện buổi chụp Macbook
  check file ảnh tại hiện trường
 • Trả 12 ảnh đã chỉnh sửa
10.000.000Đ

Với những dự án quy mô lớn Studio sẽ trao đổi trực tiếp và gửi báo giá chi tiết cho khách
hàng

Lưu ý : với các sản phẩm khác liên hệ trực tiếp để có báo giá tốt nhất và phù hợp với chiến dịch của nhãn hàng

CHụp ảnh không gian nhà hàng

Standard

Thời gian làm việc : 3 tiếng
 • Trả 15 ảnh đã chỉnh sửa và chèn logo của khách hàng
 • Ekip: 1 photo
 • Trả file gốc của ảnh đã chọn
 • Bộ máy ảnh và ông kính kèm đèn flash
3.000.000Đ

Premium

Thời gian làm việc : 3-5 tiếng
 • Trả 15 ảnh đã chỉnh sửa và chèn logo của khách hàng
 • Ekip: 1 photo
 • Trả file gốc của ảnh đã chọn
 • Bộ máy ảnh và ông kính, thiết bị hỗ trợ chụp
5.000.000Đ

Standard

Thời gian làm việc : 3 tiếng
 • Trả 15 ảnh đã chỉnh sửa và chèn logo của khách hàng
 • Ekip: 1 photo
 • Trả file gốc của ảnh đã chọn
 • Bộ máy ảnh và ông kính kèm đèn flash
3.000.000Đ

Premium

Thời gian làm việc : 3-5 tiếng
 • Trả 15 ảnh đã chỉnh sửa và chèn logo của khách hàng
 • Ekip: 1 photo
 • Trả file gốc của ảnh đã chọn
 • Bộ máy ảnh và ông kính, thiết bị hỗ trợ chụp
5.000.000Đ

Dịch vụ quay phim quảng cáo

Standard

Kịch bản:

 • Kịch bản quay phim: dựa theo kịch bản khách hàng và hỗ trợ chỉnh sửa
 • Video mẫu

Tiền kỳ:

 • Thơi gian quay: 1 buổi (3-4 tiếng)
 • Chất lượng video: Full HD
 • Thiết bị quay – Hỗ trợ quay
 • Nhạc nền: 2 lần duyệt
 • Thời lượng: Dưới 1 phút
 • Số lượng video: 1 clip
 • Số lần chỉnh sửa tối đa: 02 lần

Hậu kỳ:

 • Dựng phim – Chỉnh màu
7.000.000Đ

Premium

Kịch bản:

 • Kịch bản quay phim: 02 lần duyệt
 • Video mẫu

Tiền kỳ:

 • Thơi gian quay: 1 buổi (5-6 tiếng)
 • Chất lượng video: 2K
 • Thiết bị quay – Hỗ trợ quay
 • Intro: Đơn giản
 • Nhạc nền: 2 lần duyệt
 • Thời lượng: 1-2 phút
 • Số lượng video: 1 clip
 • Số lần chỉnh sửa tối đa: 02 lần

Hậu kỳ:

 • Dựng phim – Chỉnh màu
 • Kỹ xảo 2D
 • Voice off: Bán chuyên
14.000.000Đ

VIP

Kịch bản:

 • Kịch bản quay phim: 3 lần duyệt
 • Video mẫu

Tiền kỳ:

 • Thơi gian quay: 1 ngày
 • Chất lượng video: 4K
 • Thiết bị quay – Hỗ trợ quay
 • Intro
 • Flycam
 • Nhạc nền: 3 lần duyệt
 • Thời lượng: Theo yêu cầu (dưới 5 phút)
 • Số lượng video: 1 clip
 • Số lần chỉnh sửa tối đa: 03 lần

Hậu kỳ:

 • Dựng phim – Chỉnh màu
 • Kỹ xảo 2D
 • Kỹ xảo 3D: Đơn giản
 • Voice off: Chuyên nghiệp
28.000.000Đ

Standard

Kịch bản:

 • Kịch bản quay phim: dựa theo kịch bản khách hàng và hỗ trợ chỉnh sửa
 • Video mẫu

Tiền kỳ:

 • Thơi gian quay: 1 buổi (3-4 tiếng)
 • Chất lượng video: Full HD
 • Thiết bị quay – Hỗ trợ quay
 • Nhạc nền: 2 lần duyệt
 • Thời lượng: Dưới 1 phút
 • Số lượng video: 1 clip
 • Số lần chỉnh sửa tối đa: 02 lần

Hậu kỳ:

 • Dựng phim – Chỉnh màu
7.000.000Đ

Premium

Kịch bản:

 • Kịch bản quay phim: 02 lần duyệt
 • Video mẫu

Tiền kỳ:

 • Thơi gian quay: 1 buổi (5-6 tiếng)
 • Chất lượng video: 2K
 • Thiết bị quay – Hỗ trợ quay
 • Intro: Đơn giản
 • Nhạc nền: 2 lần duyệt
 • Thời lượng: 1-2 phút
 • Số lượng video: 1 clip
 • Số lần chỉnh sửa tối đa: 02 lần

Hậu kỳ:

 • Dựng phim – Chỉnh màu
 • Kỹ xảo 2D
 • Voice off: Bán chuyên
14.000.000Đ

VIP

Kịch bản:

 • Kịch bản quay phim: 3 lần duyệt
 • Video mẫu

Tiền kỳ:

 • Thơi gian quay: 1 ngày
 • Chất lượng video: 4K
 • Thiết bị quay – Hỗ trợ quay
 • Intro
 • Flycam
 • Nhạc nền: 3 lần duyệt
 • Thời lượng: Theo yêu cầu (dưới 5 phút)
 • Số lượng video: 1 clip
 • Số lần chỉnh sửa tối đa: 03 lần

Hậu kỳ:

 • Dựng phim – Chỉnh màu
 • Kỹ xảo 2D
 • Kỹ xảo 3D: Đơn giản
 • Voice off: Chuyên nghiệp
28.000.000Đ

Thiết kế

Liên hệ trực tiếp để có báo giá tốt nhất và phù hợp với chiến dịch của nhãn hàng