Thông tin liên hệ Cheese Studio

Địa chỉ: Số 11/26/6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 097.639.0399

Email: nguyenlanphuong318@gmail.com

Instagram:

Khách hàng có thể thanh toán theo phương thức sau:

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Chủ TK: Nguyễn Lan Phương

Số tài khoản: 19033911623011

Ngân hàng Techcombank Hoàng Cầu – Đống Đa -Hà Nội
Số điện thoại: 097.639.0399